حقایق جالب در مورد مورچه ها

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۲:۴۵:۹

حقایقی-درباره-مورچه
بیش از 12000 گونه مورچه در سرتاسر دنیا وجود دارد.
یک مورچه می تواند 20 برابر وزن خودش را حمل کند.
برخی از مورچه های ملکه می توانند برای سالهای طولانی زندگی کنند و میلیون ها بچه به دنیا بیاورند.
مورچه ها گوش ندارند. مورچه ها با حس لرزشی که روی زمین ایجاد می شود از طریق پاهایشان می شنوند.
وقتی مورچه ها شروع به جنگیدن می کنند معمولا به مرگ ختم می شود.
وقتی مورچه ها برای جست و جوی غذا می روند از خود فرومون به جای می گذارند تا بدانند که کجا بوده اند.
مورچه های ملکه بال دارند و وقتی لانه جدیدشان را می سازند بالهایشان را از دست می دهند.
مورچه ها ریه ندارند. اکسیژن از طریق سوراخ های کوچک در سرتاسر بدنشان وارد می شود و دی اکسید کربن از طریق همان سوراخ ها خارج می شود.
وقتی ملکه کلنی می میرد، کلنی فقط برای چند ماه می تواند زنده بماند. ملکه ها به ندرت جایگزین می شوند و مورچه های کارگر قابلیت تولید مثل ندارند.

درست است که گاهی اوقات وجود مورچه ها می تواند آزاردهنده باشد اما آنها برای محیط زیست مفید هستند. آنها موجودات اجتماعی هستند و در کلنی های بزرگ و یا به صورت گروهی زندگی می کنند.
بسته به نوع آنها در هر کلنی می تواند میلیون ها مورچه وجود داشته باشد.

سه نوع مورچه در هر کلنی وجود دارد: ملکه، کارگرهای ماده و مورچه های نر. ملکه و مورچه های نر دارای بال هستند ولی مورچه های کارگر بال ندارند. ملکه تنها مورچه ای است که می تواند تخم بگذارد.
کار مورچه های نر جفت گیری با مورچه های ملکه آینده است و بعد از آن هم مدت زیادی زنده نمی مانند. وقتی مورچه ملکه بالغ می شود بقیه عمرش را به تخم گذاشتن می پردازد. بسته به گونه مورچه ها، هر کلنی می تواند یک یا چندین ملکه داشته باشد.
در کلنی مورچه ها همچنین مورچه های سرباز هم وجود دارد که از ملکه مراقبت می کنند، از کلنی دفاع می کنند و غذا جمع آوری می کنند یا شکار می کنند و همچنین به لانه ها و کلنی سایر مورچه ها برای بدست آوردن غذا حمله می کنند.
اگر مورچه های سرباز یک کلنی مورچه دیگر را شکست دهند تخم های آنها را برمی دارند و با خود می برند و هنگامیکه مورچه ها از تخم بیرون بیایند به برده هایی برای کلنی تبدیل می شوند.


برخی کارهایی که در کلنی مورچه ها انجام می شود عبارتند از:

نگه داری از تخم ها و نوزادان
جمع آوری غذا برای کلنی و ساخت ساز لانه.